Producten en diensten

Wij helpen bij het vergroten van verandervermogen

Advisering management

Voor transitievragen waarop het management geen antwoord heeft

Coachen managers

Voor als er tijdelijk extra ondersteuning nodig is

Duurzaam verandervermogen

Kansen creëren om duurzaam veranderingen door te voeren met de Business Fitscan

Workshop Verandervermogen

Verandervermogen inzichtelijk maken door praktijkvoorbeelden

Workshop Verandervermogen in de praktijk

Maak verandervermogen inzichtelijk met eigen project …

Benchmarks

Presteren we beter of slechter dan de rest?

Gratis Business Fit Tableau

Download gratis het Business Fit Tableau en krijg direct inzicht

Wij zorgen voor duurzaam verandermanagement

Stilstand is achteruitgang. Een gezonde organisatie kan goed omgaan met veranderingen. Toch is het slecht gesteld met het organisatie verandervermogen in Nederland. Nieuwe projecten van de grond tillen of een andere werkwijze introduceren is vaak een moeizame onderneming. Kijk niet lijdzaam toe. Met duurzaam verandermanagement kun je het organisatie verandervermogen sturen en vergroten en zet je succesvolle verandertrajecten in gang. Net Change Factory biedt je methodiek en de tools voor duurzaam verandermanagement, de Business Fitscan.
De klantenservice van een webshop werkt niet naar behoren. Klanten klagen over lange wachttijden en een slechte service. Kortom; er moet anders worden gewerkt. Maar zodra de plannen voor een nieuwe werkwijze worden geïntroduceerd, stuit het management op verzet. Sommige medewerkers zien het als een voorbode van een reorganisatie. De oude garde wijst op mislukte verandertrajecten in het verleden. Komt dit je bekend voor? Waarschijnlijk beschikt jouw organisatie niet over voldoende verandervermogen. Gelukkig kun je de Business Fitscan inzetten. Dit is een efficiënte en effectieve methodiek voor duurzaam verandermanagement en succesvolle veranderingsprocessen.

Wat is verandermanagement?

Veranderingen vragen om goed management. Zo weten ouders dat je door het geven van complimenten of een kleine beloning het gedrag van je kinderen kunt veranderen. Binnen een organisatie is het eigenlijk niet veel anders. Een nieuwe manier van werken of het opzetten van een nieuw projectteam; het succes ervan wordt vooral bepaald door het verandermanagement. Een goede manager weet hoe hij draagvlak moet creëren en medewerkers kan enthousiasmeren, want het succes van verandertrajecten en veranderingsprocessen wordt in grote mate bepaald door de betrokkenheid van de medewerkers.

Hoe groot is jouw organisatie verandervermogen?

Om de slagingskans van veranderplannen te vergroten, moet je een betrouwbaar beeld hebben van het organisatie verandervermogen. De Business Fitscan is een wetenschappelijk bewezen en gebruiksvriendelijke methodiek voor verandermanagement. Het maakt het verandervermogen inzichtelijk, zodat je concrete en onderbouwde maatregelen kunt nemen waarmee de slagingskans van veranderingsprocessen wordt vergroot en de continuïteit van de organisatie geborgd.

Succesvolle verandertrajecten in gang zetten

Met de Business Fitscan worden de vijf veranderDrivers die het organisatie verandervermogen bepalen in kaart gebracht: de veranderNoodzaak, de Koers, de Betrokkenheid bij de organisatie, de veranderRuimte en de belemmeringen die de medewerkers ervaren. De scan geeft stuurinformatie voor vergelijkingen met de branche of onderling per afdeling of business unit. Maar nog belangrijker; je kunt ook de effecten van maatregelen meten. De Business Fitscan maakt de knelpunten meteen inzichtelijk. Zet de eerste stap naar succesvolle veranderingsprocessen.

Onze tools voor duurzaam verandermanagement

Laat je adviseren en ondersteunen door Net Change Factory. Naast consultancy bieden wij verschillende producten en diensten aan waarmee je verandertrajecten en veranderingsprocessen kunt sturen. Denk bijvoorbeeld aan interactieve workshops waarmee het organisatie verandervermogen inzichtelijk wordt gemaakt aan de hand van een praktijkvoorbeeld. Zet de workshop verandervermogen in om draagvlak te creëren voor investeringen in duurzaam verandermanagement. Of ga in een workshop aan de slag met een concrete casus uit de eigen organisatie. Door een praktijkvoorbeeld te bespreken met de betrokken medewerkers, managers en projectleiders wordt meteen duidelijk waarom het project niet van de grond komt en waar en hoe je het kunt sturen. Wacht niet langer en houd ook grip op het eigen verandervermogen. Begin vandaag nog en download nu het gratis Business Fit Tableau.

Veranderen, dat kan alleen de organisatie zelf. Maar soms is daar hulp van buitenaf bij nodig. Net Change Factory helpt door het beschikbaar stellen van kennis en ervaring en door het aanreiken van praktische specifiek hiervoor ontwikkelde hulpmiddelen. Aangezien geen enkele organisatie hetzelfde is, bieden we verschillende opties. Zet de eerste stap naar een duurzaam organisatie verandervermogen en download het gratis Business Fit Tableau.

Download hier gratis het Business Fit Tableau