Net Change Factory

veranderVermogen: Management Verantwoordelijkheid

Organisaties hebben in de huidige tijd van constante verandering goed veranderVermogen nodig. Zij verlangen daarom van hun medewerkers een steeds grotere flexibiliteit. De veronderstelling is, dat veel flexibele medewerkers, een flexibele organisatie oplevert.

Is dit wel zo een slimme aanpak? Ik denk het niet.

De inspanning om dit te bereiken is groot. En veruit de meeste mensen – ik las ergens meer dan 80% – zijn niet te veranderen. Bovendien is de vraag of een grote groep flexibele mensen een flexibel organisatie oplevert. Ik denk dat deze aanpak niet effectief is. Want veranderVermogen van de organisatie wordt namelijk door hele andere zaken bepaald.

Medewerkers blijken zonder dat ze wezenlijk veranderen, wel bereid te zijn om te helpen bij veranderingen. Maar dan moeten ze het gevoel hebben betrokken te zijn, ruimte te krijgen, herkend en erkend te worden en er moet wel een herkenbare en duidelijke koers zijn. Dit zijn allemaal zaken die door het management mogelijk kunnen worden. En daarmee is goed veranderVermogen een primaire verantwoordelijkheid van het management. En niet een kwestie van de flexibiliteit van het individu.

Net Change Factory is gespecialiseerd in het vergroten van veranderVermogen van organisaties en helpt organisatie om deze verantwoordelijkheid goed in te vullen. Dat doen we door het veranderVermogen objectief te meten en met die inzichten een ontwikkelingsplan op te stellen, die wordt gemonitord en bijgestuurd.

En wacht niet, want je hebt de hulp van je medewerkers eerder en harder nodig dan je denkt. Of geldt dit juist niet voor jou? (zie blog illusion of well-being).