Net Change Factory

V&D: who’s next?

Het concept V&D is in 128 jaar nooit echt vernieuwd en er is in die tijd echt wel veranderd. Ik hoor om me heen veel het verwijt, dat V&D heeft zitten slapen. Dat is iets te gemakkelijk. Maar ze hebben iets gemist maar wat? Natuurlijk heeft ook bij V&D heel vaak de roep om te veranderen geklonken en met zoveel intelligente mensen op het hoofdkantoor zijn er ongetwijfeld hele goede plannen opgesteld. Men moet de noodzaak hebben gevoeld maar het is nooit echt gelukt om te veranderen. De conclusie kan niet anders zijn dan dat V&D simpelweg Verandervermogen miste.
Waar kwam dat dan door? Werd de urgentie om te veranderen wel door iedereen gedeeld en gevoeld? Was er een duidelijke en voor iedereen herkenbare koers? De loyaliteit van de medewerkers was groot maar hoe groot was de echte betrokkenheid? Luisterde de leiding wel écht naar de medewerkers, die dagelijks ondervonden waarom mensen bij V&D kwamen en wegbleven? Of was het door de complexe organisatie onmogelijk geworden om de signalen op te pikken en om te zetten? Was er ruimte voor de medewerkers om wat te experimenteren of ging het nog alleen maar om het bestaande systeem te optimaliseren?
Veel wijst erop dat het op deze punten niet goed is gegaan en dat het heeft bijgedragen aan de ondergang.
En is het nu voorbij? Ik zal je uit je droom helpen. Uit de Nationale Benchmark Verandervermogen komt, dat Nederlandse organisaties over de gehele linie een matig Verandervermogen hebben. En dat is een slecht teken, want Verandervermogen bepaalt voor meer dan 80% of je kunt veranderen. Dus als inderdaad V&D heeft zitten slapen, dan zijn zij echt niet de enige en zullen er nog veel de weg van V&D opgaan. Daaronder ook bekende namen en in alle sectoren. Wie wordt de volgende of worden we nog op tijd wakker?