Net Change Factory

Verandervermogen krijgt onterecht weinig aandacht

Al decennia wordt gemeten, dat ca 70% van de veranderingen mislukken. Dat wordt veroorzaakt door – vaak onbedoeld – gedrag van de medewerkers en de leiding. Gedrag dat voorkomt uit belevingen, misverstanden en verkeerde verwachtingen. Dit bepaalt het Verandervermogen van de organisatie. Het is opvallend, dat veruit de meeste aandacht uitgaat naar de “harde kant”: Businesscase. Dat bepaalt voor slechts 15% het resultaat, terwijl de overige 85% wordt bepaald door het Verandervermogen. Verandervermogen krijgt dus onterecht weinig aandacht.

Business Fitscan richt zich op het Verandervermogen. Dat wordt geconcretiseerd in de Net Change Factor. Het biedt inzicht en tal van mogelijkheden om het Verandervermogen te vergroten. En hiermee wordt Verandervermogen meetbaar, beïnvloedbaar en stuurbaar.

En dat is belangrijk want Veranderingen doen zich voor, Veranderen is de eigen verantwoordelijkheid en Verandervermogen bepaalt hoe goed je die verantwoordelijkheid kunt nemen.