Net Change Factory

3 maal Aandacht maakt je organisatie waardevoller.

3 maal Aandacht maakt je organisatie waardevoller.

Triple A rating geeft een hoge status. We denken meestal aan de mate van kredietwaardigheid. Het wordt ook gebruikt om de kwaliteit van de organisatie te duiden en soms past het mooi bij een naam.

Maar de A moet in de huidige tijd vooral staan voor Aandacht. Aandacht is één van de meest schaarse middelen in onze tijd. En wat schaars is, is waardevol. En waardevol wordt je organisatie als ruimhartig en gemeend Aandacht schenkt.
A. Aandacht aan elkaar
A. Aandacht aan de klant
A. Aandacht aan de maatschappij.

Dan ben je een triple A-company.