Net Change Factory

De schijf van Vijf bij Veranderingen

We besteden terecht veel aandacht aan ons eten, zodat we langer gezond en met plezier kunnen leven. Daarvoor is de schijf van vijf een mooie leidraad.

Zo’n schijf van vijf is er ook voor het verandervermogen van Organisaties. Een belangrijke leidraad om langer gezond en met plezier te werken en mee te veranderen.

Het gaat om de 5 VeranderDrivers: “Heb je er te weinig van dan schaadt het en je hebt er veel plezier aan als er voldoende van aanwezig is.”

1) Verander-Noodzaak

De mate waarin de Noodzaak om te veranderen wordt gevoeld. Dit is de “trigger”. Hoe meer de noodzaak door de gehele organisatie wordt ervaren, hoe groter het Verandervermogen.

2) Koers 

In hoeverre kennen en ondersteunen medewerkers de koers van de organisatie. Hoe duidelijker de koers en hoe meer die wordt gedragen, hoe groter het Verandervermogen.

3) Betrokkenheid 

Hoe goed zijn de medewerkers daadwerkelijk betrokken bij de organisatie en de strategie en zijn ze trots op het werk en de organisatie. Hoeveel energie en samenwerking geven ze aan de organisatie. Dat is belangrijk, zeker omdat bij veranderingen extra energie nodig is. Hoe hoger de betrokkenheid, hoe hoger het Verandervermogen.

4) VeranderRuimte

De ruimte die de medewerkers ervaren om hun eigen kennis, ervaring en vaardigheden in te zetten om veranderingen te realiseren in combinatie met de houding van de collega’s ten aanzien van veranderingen. Hoe groter de VeranderRuimte, hoe groter het Verandervermogen.

5) Belemmeringen 

Dit is de mate waarin medewerkers belemmeringen ervaren om te kunnen veranderen. Deze liggen – zo ervaren zij dat – buiten hun invloed.

Samen vormen ze de schijf van vijf: Impact Wheel: in één grafiek welke invloed elk van de veranderDrivers heeft op het Verandervermogen. Hoe groter het aandeel, hoe groter de invloed.

In Nederland is de schijf van vijf uit evenwicht. Er is te kort van alle “voedingstoffen” en het is ook nog onevenwichtig verdeeld.