Net Change Factory

Verandervermogen maakt Agile werken mogelijk.

Voetbal is een sport maar sport is niet per definitie voetbal.

Dat geldt eigenlijk ook voor organisatie veranderVermogen en Agile. Deze begrippen gaan over effectief veranderen. Maar veranderVermogen is veel breder zoals sport meer omvat dan voetbal. In de praktijk worden deze begrippen als synoniem gebruikt. Terwijl ze dat zeker niet zijn.

Zo wordt Agile vaak als een soort wonderaanpak gezien. Er wordt hierbij gemakshalve vanuit gegaan dat er vanzelfsprekend aan alle voorwaarden van goed Organisatie Verandervermogen wordt voldaan. Dat is niet terecht. Als niet aan de juiste voorwaarden is voldaan, werkt Agile niet of deels en bovendien is Agile werken niet in alle gevallen toepasbaar. Bij Agile werken wordt wel rekening gehouden met een aantal elementen van organisatie veranderVermogen zoals veranderruimte en betrokkenheid. Maar Verandervermogen bevat meer en het overstijgt Agile, zoals sport voetbal overstijgt.

Organisatie veranderVermogen is geen aanpak maar de competentie, die de basis vormt om aanpakken – zoals Agile – succesvol toe te passen.

Waar Agile vooral gaat over de bijdragen van medewerkers, gaat organisatie veranderVermogen vooral over de randvoorwaarden. En dat is vooral een management verantwoordelijkheid. Het management zorgt ervoor dat het gevoel van Noodzaak groot genoeg is, dat er een heldere en gedragen Koers is, dat er voldoende Betrokkenheid is, dat Belemmeringen zijn weggewerkt en het bepaalt wat de Ruimte is die de Agile werkers hebben bij de uitwerking.

Dit zijn de 5 veranderDrivers die de mate van organisatie veranderVermogen, oftewel de Net Change Factor©, bepalen. En door die te ontwikkelen neemt het succes bij veranderingen en het succes van Agile werken toe. En niet andersom.

Voetbal is een sport omdat het aan de voorwaarden van sport voldoet.