Net Change Factory

veranderResultaat: 20 staat tot 80.

VeranderResultaat is het product van een veranderPlan en het veranderVermogen.

Organisaties veranderen omdat ze daar resultaten van verwachten. De resultaten worden bepaald door de
kwaliteit van een veranderPlan. Daar wordt dan ook terecht bewust veel tijd en aandacht aan besteed.

Resultaten krijg je niet van een plan. Maar van handelen. Dus je staat eigenlijk aan het begin. Het gedrag
van de betrokkenen gaat nu een doorslaggevende rol spelen. En de vraag is of dat gedrag leidt tot het
gewenste resultaat. Of te wel is het Organisatie veranderVermogen voldoende.

Hoe belangrijk dat is ……………….? veranderVermogen bepaalt voor meer dan 80% het veranderResultaat.
Waarom wordt er dan zo verbazingwekkend weinig aandacht aan besteed? Door de veel voorkomende
impliciete veronderstelling, dat de organisatie het wel kan. “De organisatie kan het wel, want het plan is
toch goed en er zit een implementatieparagraaf bij!”.

Maar is dat wel zo? Uit het Nationale Benchmark veranderVermogen, blijkt dat we maar beperkt in staat zijn
om veranderingen goed door te voeren. De Net Change Factor © – het cijfer dat het veranderVermogen
uitdrukt en tussen de +100 en -100 ligt – blijkt in heel Nederland op -29 te liggen. Niet zo raar dat 70%
van de initiatieven niet het gewenste veranderResultaat opleveren.

Gelukkig is Organisatie veranderVermogen vooraf vast te stellen, waardoor je tijdig maatregelen kunt
nemen om de kans op goed succes te vergroten.

Alle reden dus om hier bewust en meer aandacht aan te besteden: veranderPlan staat tot
veranderVermogen als 20:80.

Net Change Factory: vergroot Organisatie veranderVermogen