Net Change Factory

The people power of transformations

McKinsey heeft recent een studie gepresenteerd: the people power of transformations.

Deze studie bevestigt dat voor een goed veranderVermogen bestaat uit verschillende elementen. Er moet niet alleen een goede visie in de top zijn maar iedereen in organisatie moet zijn rol in de verandering weten. Een belangrijke conclusie is dan ook, dat het onderscheid tussen wel en niet succesvol veranderen vooral in de onderste lagen zit (frontline employees en direct line managers).

De aanpak van Net Change Factory houdt hier rekening mee en voorspelt van het VeranderVermogen onderbouwt dat met een driveranalyse. En zo vindt je de juiste sleutels om het VeranderVermogen te vergroten.