Net Change Factory

Het gaat iets beter met het VeranderVermogen in Nederland

VeranderVermogen in Nederland licht gestegen maar nog steeds laag.

In 2015 is de tweejaarlijkse Nationale Benchmark veranderVermogen uitgekomen. Daar kwam duidelijk naar voren, dat er nog veel te winnen is. Een Net Change Factor© van -29 op een schaal van +100 tot -100 is niet erg hoog. En zeker te laag in een tijd dat veranderVermogen de onmisbare component is voor succes. Er gloort een waterig zonnetje aan de hemel. De tussentijds meting laat een lichte (statistisch significante) verbetering zien van 6 punten naar -23.