Net Change Factory

In Control Statement wordt Optimaal Risico Reductie

In veel organisaties wordt gewerkt met een “In Control Statement”. In mooie overzichten worden de risico’s van de organisatie benoemd. Het overzicht is een resultaat van beleefde risico’s en een afweging van allerlei belangen zoals bedrijfs- en eigenbelang. Het wordt veelal gezien als een verantwoordelijkheid van de CFO.

Door het “In Control Statement” te noemen en het bij de CFO te positioneren, komt het accent te liggen op “in control zijn”. Dat leidt er in de meeste gevallen toe, dat geprobeerd wordt alle risico’s benoemen en die te bestrijden. Alleen nog prioriteren. Risicomijding lijkt daardoor het doel te worden en het frustreert ondernemerschap en verandering.

Het wordt tijd dat we “In Control Statement” vervangen door een ander begrip. Een begrip dat recht doet aan de het doel van de organisatie. Dat is namelijk per definitie niet gericht op risico’s maar op “het bereiken van een doel”. Dat gaat natuurlijk gepaard met risico’s. Het is belangrijk dat de risico’s worden onderkend maar het wegnemen van alle risico’s betekent dus ook het wegnemen van het ondernemerschap.

Als we het “In Control Statement” nu vervangen door “Optimaal Risico Reductie”. Door het Optimaal Risico Reductie te noemen, leg je een directe relatie tussen het doel en het risico. (ter zijde: als het doel niet helder is dan is ook niet helder wat de risico’s zijn, behalve dat je geen doel hebt). Het geeft ook aan dat er een zeker risico aanvaard wordt om het doel te bereiken. Het is alleen de vraag welke risico overwegingen je daarbij maakt. Niet ieder risico hoeft te worden aangepakt zoals dat wel bij een “In Control Statement” gebruikelijk is. En het is niet meer de “verantwoordelijkheid” van de CFO maar van de organisatie als geheel.

Het wordt daarmee een bron van meer ondernemerschap en verandering in de organisatie. Dat is iets wat ik bij een “In Control Statement” nog niet heb meegemaakt.