Net Change Factory

Veranderen doen we zelf. Toch?

Met een klant bespraken het veranderplan. Het zat goed in elkaar. Maar we concludeerden ook, dat een goed plan geen garantie op succes is. Dat wordt voor het overgrote deel bepaalt door het veranderVermogen. Het gaat daarbij over de beelden die er leven onder de medewerkers en hun houding ten aanzien van de verandering. Toen zij hier ook van overtuigd was, begreep zij ook, dat je dat eerst moet vaststellen. En daarop moet sturen. En zij zag ook in dat zij een andere manager moest aanwijzen. Zij had aanvankelijk een zeer ervaren, succesvolle, inhoudelijke en autoritaire manager in gedachten. In de veronderstelling dat hij het plan er door zou krijgen. Nu begreep zij – om succesvol te zijn – dat het accent van de sturing niet op de inhoud maar op de medewerkers moet liggen. En dus kwam ze tot de conclusie, dat ze iemand nodig heeft, die in staat is om medewerkers te binden aan de doelen, te luisteren en de kracht van de medewerkers kan inschatten en inzetten om die doelen te bereiken. Op een manier dat iedereen aan het einde kan zeggen: We hebben het zelf gedaan.