Net Change Factory

5 faalfactoren bij verandering volgens KPMG

Ondernemingen worstelen met noodzakelijke transformatie:

 – KPMG ondernemingen worstelen met noodzakelijke transformatie – 

In dit artikel gaat KPMG in op de problemen die organisaties hebben met de veranderingen, die zich voordoen. Er worden in het artikel 5 belangrijke reden genoemd waarom veranderingen mislukken. Vrij vertaalt gaat het om:

1)  Onderschatting van de complexiteit van de bestaande organisatie

2) Gebrekkig innovatievermogen

3) Onvoldoende culturele connectie

4) Te veel gericht op de belemmerende legacysystemen i.p.v. gericht zijn op de strategische doelen en daar de bijbehorende ICT

5) Onvoldoende daadkracht.

Om veranderingen te realiseren benoemen zij 3 maatregelen. Eén daarvan is “leer succes te veranderen” of te wel ontwikkel een goed veranderVermogen. Dat is waarop Business Fitscan is gespecialiseerd.

  – Succeeding in disruptive times –