Net Change Factory

Bruto noodzaak -/- onzekerheid is Netto noodzaak

Het is evident dat organisaties moeten veranderen. En als je goed luistert, hoor je dat de medewerkers bijna altijd dat ook vinden. Je hoort eigenlijk nooit dat het NIET nodig is.

En toch blijkt dat niet uit de cijfers. Uit de Nationale Benchmark VeranderVermogen is op te maken, dat slechts 27% van de medewerkers de noodzaak om te veranderen ervaart. En dat is veel lager dan je zou verwachten.
Maar als je het resultaat wat nader bekijkt, blijkt dat men wel de noodzaak om te veranderen voelt maar dat er ook grote onzekerheid bestaan over de gevolgen daarvan En met name de gevolgen voor de eigen positie, status en inkomen. De zekerheid van de bestaande situatie heeft grote invloed. En drukt het gevoel om te moeten veranderen. Waardoor de Noodzaak stuk lager is dan je in eerste aanzet verwacht.
Als het gevoel om te veranderen te zwak is, voelen de medewerkers dus geen aanleiding en daarmee neemt de kans om succesvol te veranderen sterk af.

Verlagen van de onzekerheid

De beste manier om het gevoel te moeten veranderen (“noodzaak”) te verstevigen niet zozeer het benadrukken ervan maar juist het wegnemen van de onzekerheid. Dat kan het beste door schetsen van een heldere koers, niet te grote stappen nemen, blijven benadrukken waarom de verandering nodig is, vergroten van betrokkenheid en goed voorbeeldgedrag door het management.