Net Change Factory

5 redenen om de onbeweegredenen bij verandering te kennen

Om voorgenomen veranderingen in goede banen te leiden, worden er plannen opgesteld. Met afspraken over de verschillende stappen, beschikbare middelen en tijd. En met de beweegredenen om te veranderen. En meestal wordt er ook een risico-paragraaf toegevoegd.
Bijna altijd gaat het over het risico van onvoldoende veranderbereidheid. En de bijbehorende maatregelen blijven beperkt tot het intensiveren van de interne communicatie. Maar dat blijkt vaak niet voldoende.
De maatregel is niet gericht genoeg. Dat is het gevolg van het ontbreken van een goede analyse van de onbeweegredenen van de medewerkers om bij te dragen aan de verandering. Deze zijn zeer uiteenlopend. Een paar voorbeelden: de onzekerheid rond de uitkomsten en de persoonlijke gevolgen daarvan, misverstanden, onheldere koers, onvoldoende betrokkenheid van de medewerkers uit de praktijk. Daarnaast speelt ook vaak het idee dat het plan niet haalbaar. Kortom er zijn nogal wat redenen, waardoor men zich niet volledig of helemaal niet committeert aan het veranderproces.
Om de slagingskans te vergroten, is het heel belangrijk om de onbeweegredenen in beeld te brengen en de obstakels die daaruit voortkomen weg te nemen. Daarmee wordt het risico, beter in beeld gebracht en zijn er veel effectievere maatregelen mogelijk dan het blijven benadrukken van de beweegredenen en intensiveren van de interne communicatie.
De juiste aanpak leidt tot
1. meer onderling begrip;
2. betere inzichten in de organisatie en dus betere keuzes;
3. breder draagvlak voor veranderingen;
4. sneller, beter, goedkoper en leuker;
5. grotere slagingskansen.

Net Change Factory heeft hier haar professie gemaakt en helpt je met een unieke aanpak.