Net Change Factory

Strategie: “Op Hoop van Zegen”.

Nog te veel organisaties, hebben moeite met veranderen. Er worden wel mooie plannen opgesteld, die als opdracht aan de organisatie worden overgedragen. De veronderstelling is, dat een goed plan automatisch leidt tot een goede uitkomst. En dat is natuurlijk niet waar. Met een goed plan is pas 15% van het verandering gerealiseerd. En de organisatie heeft dus nog 85% te gaan.

Er is vaak geen doordachte strategie, waardoor de uitvoering een kwestie is van “Op hoop van Zegen”.

Een waardevolle strategie is om het veranderVermogen van de organisatie te ontwikkelen als een kerncompetentie. Door dat te ontwikkelen kan de organisatie veranderingen sneller, leuker, goedkoper en beter doorvoeren.

Business Fitscan helpt organisaties het veranderVermogen te optimaliseren. Op een objectieve, gevalideerde en concrete manier.

Door het ontwikkelen van het veranderVermogen van de organisatie ontwikkelt de organisatie een competentie om goed met veranderingen om te kunnen gaan. Daar gaat het over et helpt om de Door het ontwikkelen van het veranderVermogen zorgt een organisatie ervoor, op een goed doordachte manier veranderingen aan te pakken.