Net Change Factory

Waarom trainen tijdens de wedstrijd?

Trainen tijdens de wedstrijd, was in ons bierteam inderdaad de filosofie. Ons voetbalVermogen – dat potentieel bij een paar beslist aanwezig was – werd niet ontwikkeld en onderhouden. Dat uitte zich in de prestaties van het team. GVP: Gezelligheid Voor Prestatie. Dit gedrag verwacht je niet van professionele organisaties. En toch gebeurt het bijna altijd als het om veranderen gaat. Veruit de meeste organisaties die willen veranderen kunnen in potentie goed veranderen maar dit Vermogen moet wel – net zoals bij sporten – continu worden ontwikkeld en onderhouden. Anders kan je het tempo niet meer bijhouden en krijg je “pijntjes”. Maar het gebeurt amper. Ik zie organisaties alleen trainen tijdens de wedstrijd. En dus is het niet gek, dat de prestaties achterblijven.

De praktijk
Ik was in gesprek met een directeur van een grote onderwijsinstelling, die belangrijke veranderingen moest doorvoeren om efficiënter te kunnen werken. Zoals gebruikelijk werd er een gedegen plan gemaakt met heldere doorgerekende doelstellingen. Daarna werd het overgedragen aan de programma manager en de projectleiders. De resultaten bleven – zoals trouwens in 70% van de gevallen – achter bij de verwachtingen. En er volgde een “Whodunnit?”. Er werd gezocht naar de zondebok. Iedereen kon vrij gemakkelijk met de bekende verhalen zijn straatje schoonvegen. Het lag aan de medewerkers, die geen tijd konden vrijmaken of andere prioriteiten hadden, het was onduidelijk wie welke besluiten mocht nemen, er waren discussies over het gedrag van de leiding, de doelen werden niet door iedereen op dezelfde manier uitgelegd, er kwamen tussendoor andere opdrachten, niet iedereen volgde het overleg en de verwachtingen waren bij iedereen anders. Het was onmogelijk iemand aan te wijzen. Het was “een complex aan factoren”.
De dader lag op het kerkhof en daarmee werd de discussie beëindigd. Om vervolgens het volgende veranderplan aan te pakken en naar alle waarschijnlijkheid weer een mislukking.
Het was gelukkig bij de directeur opgekomen, dat het lag aan het gebrek aan veranderVermogen. Dat bepaalt namelijk voor 85% het succes. En als je dat ontwikkelt en onderhoudt, is de kans op geslaagde veranderingen groter. En in een professionele omgeving geldt nog steeds: PVG (Prestatie voor Gezelligheid.) En hoe groter de prestatie hoe meer gezelligheid. En dat willen we toch ook.