Net Change Factory

URGE: 4 aandachtspunten om succesvol te veranderen

Succesvol veranderen is moeilijk. Ook als iedereen het beste voor de organisatie wil, gaat er meer fout dan goed. Er is te weinig URGE. Dit Engelse woord staat niet alleen voor stimuleren, aansporen en prikkelen maar ook voor 4 aandachtspunten om succesvol te veranderen.

URGE
De medewerkers moeten de Urgentie voelen en ervaren om te veranderen. Zonder urgentie ontbreekt de trigger om ander gedrag te vertonen en dus veranderingen door te voeren.

URGE
De organisatie moet heldere Richting geven aan de veranderingen. Gebrek hieraan zorgt voor verwarring en stress en werkt een afwachtende houding in de hand. Veranderingen worden en daarmee ook de medewerkers. Lees de Drilpudding theorie.

URGE
Veranderen in een organisatie moet Gezamenlijk worden gedaan om succesvol te zijn. Als een te kleine groep – al dan niet bewust – de verandering “claimt”, leidt dat tot tegenreacties.

URGE
Veranderen kost kracht en vraagt veel Energie van alle betrokkenen. Energie wordt ontwikkeld door goed te luisteren, medewerkers serieus te nemen en actief te betrekken. Zij moeten geloven in de verandering en veranderingen als een perspectief zien.

Business Fitscan zorgt voor een heldere analyse van je URGE, op basis waarvan je kan investeren in verbeteringen, gericht om in korte tijd effectiever, goedkoper en met meer plezier duurzaam en succesvol te veranderen.