Net Change Factory

Proces Ontstopper

Routine geeft een organisatie een rust. Maar routine zit in de weg als je wilt bewegen. Het “zelfdenkend”-vermogen is daardoor minder. Want “dingen worden gedaan, omdat het altijd zo is gedaan” of “omdat het zo moet”. Zo kan routine de organisatie verstoppen.

Dit heeft mijn goede kennis Arie ook meegemaakt.
Hij wilde zijn bedrijf toekomst vast maken met een duidelijke visie en met ambitieuze maar haalbare doelen. Maar het lukte hem lang niet om de plannen om te zetten in resultaten. Hij vroeg zich af of de doelen misschien te ambitieus waren of dat er iets anders speelde. Op zijn verzoek is de Business Fitscan uitgevoerd. Zijn organisatie bleek verstopt te zijn. Mensen zaten nog vast in de oude routine en begrepen de nieuwe niet.

De belangrijkste oorzaken waren, de onzekerheid over de nieuwe aanpak en het gebrek aan kennis van de visie, missie en de doelen. Ze voelden zich geen onderdeel van de verandering en zagen zichzelf meer als toeschouwer. De motivatie om nieuwe routines aan te leren was dus erg laag.

Toen ik Arie sprak over de bevindingen, was hij oprecht blij. Hij kende de obstakels. Het ging vooral over onzekerheid en onduidelijkheid. Met het inzicht heeft hij gericht maatregelen genomen.
Te beginnen met meer aandacht voor de mensen en de manier waarop de samenwerking werd georganiseerd. In de daarop volgende periode, heeft hij veel gedaan om medewerkers daadwerkelijk actief te betrekken en er was volop gelegenheid om met goed ideeën te komen. En er werd geluisterd. Alhoewel een dergelijke verandering niet van de ene op de andere dag is doorgevoerd en effect heeft, kwam er binnen enkele maanden meer energie en meer plezier in het bedrijf. Het vertrouwen nam toe en de ontstopping werd minder.